03

116 – Da li je vaše predavanje nekome potrebno?

Postavljeno

Možda ste bili u situaciji da pomislite da ne prihvatite mesto govornika, ne krenete u neku edukaciju ili jednostavno da to znanje koje imate da prenesete nije dovoljno stručno i korisno nekome da bi čuo, a ne daj Bože i platio za isto. Ali dok god radite savesno, iskustveno i u cilju pomoći vašim slušaocima, ne treba da sumnjate.