03

108 – Šta vi to “zaslužujete”?

Postavljeno

U poslednjih nekoliko dana sam imao prilike da čujem izjavu “ja zaslužujem…” i moram da se oglasim na to, šta mi to tačno zaslužujemo i od koga to…