03

104 – Zašto trebate postaviti jasne uslove rada sa klijentima i saradnicima

Postavljeno

Postavljanje jasnih uslova rada sa klijentima i saradnicima ne samo da vam može uštedeti mnogo nerviranja u toku projekta već je od presudne važnosti za glatku saradnju. Stvari kao što su rokovi, cena, šta je uračunato a šta nije, šta je čija odgovornost i šta se od koga očekuje je možda ponekad očigledno, ali verujte mi neophodno je odraditi to na početku.