03

094 – Kako i zašto otvoriti udruženje građana

Postavljeno

Udruženja građana su oblik pravnih lica, koji može da vam bude rešenje ukoliko ne želite prevelike mesečne obaveze, a ono što želite da radie može da se uklopi u ograničenja koja ovaj oblik ima. Organizaciju određenih događaja, akcije, seminare, edukativni program i mnogo toga… Kako i zašto otvoriti udruženje pričamo danas.