03

067 – Zašto sam otvorio Patreon?

Postavljeno

Patreon je platforma koja dozvoljava sistem pretplate za kreatore sadržaja, tj. način na koji oni mogu dobiti podršku od svoje publike. Nakon 3 godine, i preko 130 epizoda, Male Pobede su na toj platformi jer treba da imaju opciju za sve one koji žele i mogu da podrže stvaranje i održavanje ovog sadržaja.

Male Pobede na Patreonu.