03

059 – Da li vodite efektivne sastanke?

Postavljeno

Verujem da većina slušalaca danas radi u nekoj firmi gde svakodnevno ima više sastanaka ili dolazi u situaciju da misli da ima potrebe (ili mu se ta potreba nameće) za sve više sastanaka. Pričamo o internim sastancima, koji za cilj treba da imaju poboljšanje poslovanja ili rešavanje problema. Da li vodite sastanke samo radi sastančenja ili oni stvarno imaju “opipljivi” rezultat?