03

055 – Konsolidujte vašu internu poslovnu komunikaciju

Postavljeno

Email, SMS, viber, whatsapp, messenger, slack… milion načina komunikacije a nije svaki za sve. Koji vi najviše koristite u internoj poslovnoj komunikaciji i zašto biste trebali da razmislite da odvojite i optimizujete nešto od komunikacije.