03

049 – Koliko često vas odbiju?

Postavljeno

Razlika između uspeha i poraza ponekad može biti u istrajnosti i mentalnom procesiranju situacija kada vas neko odbije. Koliko često vas odbiju za neku ponudu, saradnju, prodaju ili na intervjuu za posao? Kako se nosite sa time?