03

041 – Budite više prisutni

Postavljeno

U svetu gde živimo za notifikacije i taj užitak i smor instant dostupnosti, treba da razmislimo koliko bi bili efektivniji da smo prisutniji i koliko to znači u međuljudskoj (i poslovnoj i privatnoj) komunikaciji.