03

032 – Zašto moram da pravim dve prezentacije za isti govor?

Postavljeno

Treba kreirati isti sadržaj u više verzija za različite kanale komunikacije, tj. prilagoditi ti ga kanalu na kojem komuniciramo. Ta rečenica bi trebalo da vam je poznata. Pričamo na istu temu ali u svetu prezentacija, javnog govorništva i konferencija, seminara i edukacija… nekad je mučno napraviti i jednu prezentaciju a ne dve za isti sadržaj… ali zašto bi bilo dobro da napravimo dve, koje su razlike i koje su prednosti jedne i druge?