03

031 – Zašto bi bilo dobro da uvedemo informatiku u svaki predmet?

Postavljeno

Informatika je samo primer, ali dobar, jer predstavlja veliki deo sadašnjice digitalnog sveta. Zašto bi bilo dobro da SVA deca uče informatiku, da li to znači da bi SVI trebalo da budemo programeri ili to znači nešto drugo? Komentar ponesen odličnim panelom sa Webiz konferencije o obrazovanju i IT-u.