03

029 – Šta je “brainstorming” i saveti kako ga najbolje raditi?

Postavljeno

Izraz “brainstorming”, iako nije naš, možemo čuti često u poslovnom okruženju. Proces u kome se rađaju nove ideje unutar jedne grupe ljudi može biti haotičan, ali ujedno može i dovesti do novih otkrića i nesvakidašnjih rezultata. Pričamo o tome šta je “brainstorming” i neke savete kako je najbolje voditi taj proces.