03

028 – Koliko lični stav utiče na vaš uspeh?

Postavljeno

Za uspeh je nesumnjivo potrebno nekoliko stvari i nije baš sve u vašim rukama, ali lični stav i način na koji vi “doživljavate” vašu okolinu, ljude i situacije sa kojima se susrećete ima ogroman značaj. Koliko je bitna “pozitiva” i zašto?