03

018 – Koji oblik firme je za vas?

Postavljeno

Koliko god puta da pričamo o tome koji oblici pravnih lica postoje i koje su razlike, tema je uvek aktuelna. Za sve koji žele ukratko o tome koji su osnovni oblici i koje su razlike između njih, ova epizoda je za vas.

A za one koji žele da prate savete knjgovođe, preporučujem kanal Milana Trbojevića.