03

015 – Koliko je bitan email u poslovnoj komunikaciji?

Postavljeno

Email je već dugo jedan od najbitnijih načina komunikacije, pogotovo u poslovnom svetu. No, koliko dopuštate da email upravlja vama, umeso vi sa njim?