03

012 – Da li postoje jednorozi?

Postavljeno

U IT svetu možete čuti termin Jednorog ili “Unicorn”… to su mitska bića, koja ne postoje ili su tako retka da malo ko ih je video na ovom svetu. U svetu poslovanja, taj termin se odnosi na nekog ko zna da radi više ili sve stvari oko sebe, neko ko je i programer i dizajner i projekt menadžer i spremačica… Naravno, pošto su to mitska bića, svi mi želimo da radimo samo ono za šta smo se specijalizirali i ništa više… ali da li je realnost takva, ili moramo da prihvatimo da nosimo više šešira?