03

011 – Kako postići nešto bez motivacije?

Postavljeno

Morate biti motivisani da bi išta postigli u životu, morate grebati, želeti, hteti… ili možda ne morate. Da li je motivacija održiva na duže staze i kako odraditi nešto kada niste motivisani za to?