43608968 - quality and quantity - balance concept

#35 – Kvalitet vs. Kvantitet

Postavljeno

 

Koliko je bitno fokusirati se na kvalitet na spram kvantiteta u poslovanju, pogotovo u uslugama? Poslušajte.