46123587 - woman laptop working planning thinking concept

#22 – Da li i dalje moramo da učimo?

Postavljeno

 

Doživotno učenje… zvuči kao doživotna robija kada tako postavimo. Završili ste škole, univerzitete i kurseve… da li i dalje morate da učite i zašto? Takođe pričamo i o tome kako je najbolje za koga da se nosi sa učenjem.