58023731 - positive work environment: colleagues at office desk agreeing with each other

#10 – Pozitivno okruženje

Postavljeno

 

U kakvom okruženju vi radite i sa kakvim ljudima ste okruženi? Koliko to utiče na vas i na koji način?
Saznajte kakvi ljudi vam trebaju da biste svaki dan imali energiju za sledeći.