40954374 - exhausted man sitting in the office late at night putting his head on the desk vector illustration esp 8 no transparencies

#03 – Radno vreme

Postavljeno

 

Koliko vi radite sati na dan? Da li imate radno vreme i šta mislite o konceptu radnog vremena u poslovnom okruženju današnjice?
Poslušajte ovu epizodu i ostavite svoj komentar na datu temu.