36238095 - research concept with microscope icon and symbol on a blue laptop computer key for medical and online business.

#02 – Mikromenadžment

Postavljeno

 

Koliko stvari radite sami i koliko lako prepuštate zadatke nekome ko treba da odjednom uradi nešto što ste do sada radili vi?